Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

8489

Facklig kontakt i region och kommun. Här hittar du kontaktinformation till din lokala fackliga kontakt. Välj ditt län eller region och hitta aktuella kontaktuppgifter.

1910 Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) bildas. 1920 Enhetlig sjuksköterskeutbildning införs. 1933 SSF blir "fackförening". 1942 Svenska laboratorieassistentföreningen … Facklig historia . Tjänstemanna- och akademikerorganisationernas bakgrund.

  1. Britax one4life
  2. Vad är en slöja

Folkskollärarna – en facklig tillbakablick – tidsdokument Brev angående SAF:s bildande "Efter trettioårig exil", om likalönsprincipens återkomst till den svenska folkskolan 1937 Saco uppstod under första hälften av 1900-talet, som ett resultat av ett engagemang i studiefinansieringsfrågan bland studenter. SYACO (Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation) bildades 1943. Här presenteras några milstolpar i Sacos historia som byggt den organisation vi är idag. Flera fackliga ledare har fängslats och många företagsledare har agerat antifackligt i linje med regeringens politik. En annan växande fråga för de fackliga organisationerna är att skapa socialt skydd för den växande grupp av anställda som endast har ett tidsbegränsat jobb eller som arbetar inom den informella sektorn. • Det fackliga medlemskapet och dess värde.

Hösten 1961 beslutade riksdagen att det statliga Provinsialläkarväsendet från och med juli månad 1963 skulle övergå i landstingskommunalt huvudmannaskap .

07 Aug, 2020. Ulster Unionist Party (UUP) , äldsta och traditionellt mest framgångsrika unionistiska politiska  Facklig historia.

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Facklig historia

I november 1904 grundades Extra ordinaries förening, som  Sammanslagningar av fackförbund och av fackliga centralorganisationer.

Om medlemskap, fackföreningar, arbetsvillkor och löner på Åland eller någon annan facklig fråga så kan du ta kontakt med Elin Sundback som är fackligt ombud  27 jul 2011 Socialdemokratins och fackföreningsrörelsens historia är en historia som präglas av gemensam kamp genom facklig-politisk samverkan. W. Abendroth, Europeiska arbetarrörelsens historia: Utopi och verklighet (1980);. S. Berman A. Kjellberg, Facklig organisering i tolv länder (1983);.
Tomas karlsson tennis

Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss.

Barnmorskans historia är allas vår historia.
Under night in birth wiki

Facklig historia
Den fackliga organisationsgraden förblev således oförändrat 71 procent detta år liksom under 2010. Åren 2011-2014 var den 70 procent och 2015-2017 69 procent och 2018-2019 68 procent, men skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har ökat. År 2006 var andelen fackligt anslutna 77 procent hos både arbetarna och tjänstemännen. År 2019 tillhörde 60 procent av arbetarna en fackförening mot 72 …

Vilken roll har de fackliga organisationerna i vår historia och  Stockholms Hamnarbetarefackförening bildades i samband med en strejk 1895. Strejken innebar att arbetsgivarna för första gången gick med på att förhandla  Den som är medlem i en facklig organisation blir automatiskt bunden av det och Innehåll. 1 Historia. 1.1 Ursprung och tidig historia.


Med media solutions

För den svenska arbetsrättens historia finns en viktig brytpunkt mellan det förindustriella och det industrialiserade Sverige. Båda dessa epoker har haft en relativt omfattande arbetsrättslig lagstiftning, men åtskiljs av en liberal epok under senare delen av 1800-talet. [4]

Närvaro av fackliga organisationer, är andra med i facket?

17 mar 2021 Genomgång av fackets historia, arbetsmarknadslagar, arbetsmiljö, den fackliga organisationen, samt medlemskapets värde och försäkringar.

I föreliggande avhandling studeras hur lärares fackliga  Historia.

Författare Anders Kjellberg.