Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

4758

12 maj 2017 den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005 

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Arbete på ikea
  2. Distributor job description
  3. Bondepartiet
  4. Liquidation sale

Gå till Foto. Gå till. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska | Svensk . 6 maj 2013 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek.

Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) definierar kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors yrkeskunnande, kompetens och förhållningsätt. Yrkeskunnandet innehåller färdigheter om det praktiska arbetet, teoretiska kunskapen och kommunikation. Kompetensen beskriver förmåga,

Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter ­ och sjuk vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård.

SOSFS 1996:24) och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ( Socialstyrelsen utgav under år 2005 en ny kompetensbeskrivning med avsikt att.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete.

av B Hägervik · 2019 — placerades därefter i en kategori.
50 merc lead sled

Det är So- Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med … Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Förutsättningarna för att läkaren inte skall behöva göra undersökningen är att. en legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och; läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.
Hagströms gruppen omdöme

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

Vägen till legitimation ser olika ut beroende på var du är utbildad. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter Socialstyrelsen fick den 9 mars 2017 genom ändringsbeslut av reglerings-brevet för 2017 i uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka ris-ken för vårdskador i hälso- och sjukvården.


God soliditet procent

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård.

Gå till. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska | Svensk . 6 maj 2013 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek. Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier.

För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med …

4 1 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna i en ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvård. 2 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en humanistisk värdegrund. Omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet ska genomsyra vårdandet. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård. För att erhålla legitimation som arbetsterapeut krävs studier vid hög - skola/universitet omfattande 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för … Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • identifiera och analysera etiska frågeställningar och i samverkan organisera vård samt kommunicera med Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.