Deltagande i de franska respektive de tyska juridikmomenten är obligatoriska för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, liksom föreläsningar i rättsekonomi för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet. Mer information finns i kursplanen , spalten till höger.

8821

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning visar att flera kurser som är obligatoriska på programmet kräver språkkunskaper motsvarande franska 3 eller tyska 3, eller motsvarande. Studenterna ska under utbildningen tillgodogöra sig kunskaper för att efter studierna, på det valda språket, kunna redovisa juridiskt källmaterial samt föra en

Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. affÄrsjuridiska kandidatprogrammet affÄrsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning affÄrsjuridiska programmet affÄrsjuridiska programmet med europainriktning affÄrsjuridiskt program med europainriktning applied ethics (mae, erasmus mundus course) applied ethics, erasmus mundus aspirantutbildning, allmän inriktning Affärsjuridiska kandidatprogrammet inkl Europainriktning Affärsjuridiska masterprogrammet inkl Europinriktning Fristående kurser inom Affärsjuridik, Företagsekonomi och Nationalekonomi Besöksadress: Campus Valla, Hus A, ingång 19 Rakt fram i korridoren på bv (IEI studievägledning) Nina Farokhi Student på Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Franska, Linköpings Universitet Stockholm, Stockholms län, Sverige 324 kontakter Rättsvetenskap brukar kallas ?läran om rättsreglerna och deras tillämpning?. Rättsregler har flera viktiga funktioner, till exempel att lösa konflikter i enskilda fall, eller att styra samhällsutvecklingen, till exempel för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling. desbehörigheterna för utbildningarna nedan, med antagning till hösttermi- nen 2014 t.o.m.

  1. Köpa friggebod 25 kvm
  2. Huspriser salda
  3. Algebra och geometri kth

(3 år). Svenska. Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram. Linköpings universitet. 120hp. (2 år).

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt . Course Information. Legal Science Programmet towards Tax Law and Real Estate Law.

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet.

kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) Basdata Program: Affärsjuridiska kandidatprogrammet (AJP) och . Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) Huvudområde: affärsrätt . Examen: affärsjuridisk kandidatexamen , 180hp . och franska samt tysk och fransk rätt och rättskultur)

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Europainriktning (120 hp). Hus, A-huset, Campus Valla C-huset, Campus Valla. Övrigt, Studentsidor &midd teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska. Ämneslärare Gymnasiet, civilingenjör Matematik. Civilingenjör i design och produktutveckling. Affärsjuridiska engelska med Europainriktning, kandidatprogram civilingenjör Fr 25 jan 2010 Affärsjuridik i Linköping Utbildning och studier.

Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. Deltagande i de franska respektive de tyska juridikmomenten är obligatoriska för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, liksom föreläsningar i rättsekonomi för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet. … kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) Basdata Program: Affärsjuridiska kandidatprogrammet (AJP) och . Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) Huvudområde: affärsrätt . Examen: affärsjuridisk kandidatexamen , 180hp .
Teamsportia trosa facebook startsida

Ett par språk har Affärsjuridiska programmet med internationell Kandidatprogram i Latinamerikastudier Spanska, portugisiska med Europainriktning men dessa är inte medräknade i detta underlag. "10.2100.1100".

Markera för att jämföra. Linköpings Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram. Markera för att jämf 26 nov 2013 För att bli antagen till något av de två affärsjuridiska masterprogrammen krävs en kandidatexamen, med ett innehåll som i avsevärd utsträckning är ekvivalent med innehållet i (det relevanta av) de två affärsjuridiska kandi 24 okt 2019 Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning - tysk eller fransk rätt, samt påföljande motsvarande affärsjuridiska masterprogram om sammanlagt&nbs Svenska. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Franska.
Pa fogelstrom

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska





Affärsjurist Engelska. Kul om Affärsjurist - Roligt & komiskt om affärsjuridik Affärsjuridik med Europainriktning, master, 120 hp JD-bloggen - Juristens dag Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp - Linköpings universitet. Verksjurist » Yrken 

Examen: affärsjuridisk kandidatexamen , 180hp . och franska samt tysk och fransk rätt och rättskultur) För studenter som läser affärsjuridiska programmet med europainriktning ingår en obligatorisk introduktion till fransk respektive tysk avtalsrätt. För studenter som läser affärsjuridiska programmet ingår en obligatorisk introduktion i rättsekonomi.


City lakarna boras

Kursen är i första hand anpassad till studenter på Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, vilka ges möjligheter att aktivt förvärva kunskaper om Frankrike och dess kultur, med tonvikt på de frågor som är aktuella inom det franska samhället samt den franska …

Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt Associationsrätt.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Lunds universitet.

Fastställandedatum 2015-04-17.