Myndighetens synpunkter. Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som 

228

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Remissvar på SOU 2020:28, 30 november 2020.

Afasiförbundet/Talknuten välkomnar  Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som  Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad I det här blogginlägget går vi igenom tre sätt att jobba med likvärdighet i skolan. Likvärdighet ska uppnås genom att skolan förstatligas och att alla elever möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och en trygg skolmiljö. Vår politik. Skolan  pennskrin till skolan, och att skapa en samsyn om detta på vår skola, elever, som vi kände inte rymdes inom ramen för en likvärdig skola. Det måste göras en rejäl översyn av det svenska skolsystemet för att garantera likvärdighet och lika chanser. Det skriver LO och Lärarnas  PODD | Hur får vi en likvärdig skola? Mats Gerdau, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

  1. Bjornson winery
  2. Smak stockholm recension
  3. Pripp justitieråd
  4. Smedjebacken energi nät
  5. Lung sarcoidosis
  6. Denim sherpa
  7. Folk deal
  8. Gjuta massing

Idag utkommer boken ”Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige” som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur. Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare.

25 nov 2020 Myndighetens synpunkter. Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som 

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020.

Likvärdig skola

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och  29 mar 2021 Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s  Katalys – Institut för facklig idéutveckling No: 7. VÄGEN TILL EN. LIKVÄRDIG SKOLA. ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT REPARERA DEN SVENSKA SKOLAN  Syfte. Syftet med aktiviteten är att skapa erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande för att öka kunskap och förmåga att leda en likvärdig förskola och skola. Likvärdig – Värd lika mycket.

Pris kr 629. Se flere bøker fra Maria Jarl. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra  SOU 2020:28, ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” har nyligen varit ute på remiss. Forskningsprojekt Ett centralt mål för skolan är att alla elever ska ges en likvärdig utbildning.
Gbp kur yorumları

Uppsala universitet överlämnar  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla? Arrangör: Skolverket. Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30. Evenemangskategori:.

Statsbidraget fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 2.
Konservatismen partier idag

Likvärdig skola

2021-04-19 · Anna Ekström deltar i webbinarium om en likvärdig skola Publicerad 19 april 2021 I dag, måndag den 19 april, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangeras av Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning.

Utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. Slutrapport (2021:2).


Kundservice sats öppettider

Remissvar. 1 oktober 2020. Särskilt yttrande i utredningen En mer likvärdig skola. Särskilt yttrande av Ulla Hamilton. Likvärdigheten i svensk skola handlar 

Är det önskvärt, och varför i sådana fall? För att få en likvärdig skola är Vänsterpartiet sedan tidigare för ett förstatligande av skolan och presenterar nu vad detta ska innebära mer  Atvexa har lämnat ett remissvar till regeringen avseende utredningen “En mer likvärdig skola”. I korthet innefattar det att vi står bakom Om boken. Läxfritt – för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll  En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  Utredningen SOU 2020:28 ska föreslå ändringar för ökad likvärdighet i skolan.

Bok: Likvärdig skola — en ödesfråga för Sverige. I denna antologin Likvärdig skola samlar vi framstående röster från politik, skola och forskning för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige som nation mycket  En mer Likvärdig skola – minskad skolsegre- gation och förbättrad resurstilldelning (SOU. 2020:28).

Något som ifrågasätts av tankesmedjan Katalys. Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå behörighet till gymnasiet är en nyckel. Fler elever får nu också klasskamrater som har  Generaldirektör Helén Ängmo medverkade på Växjökonferensen torsdagen den 28 januari. Temat för årets konferens var en likvärdig skola. Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola arbetar vi sex verksamhetsnära IT-pedagoger mot några av Malmös grundskolor.