Förvaltningsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0049N. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022.

4406

Kursen omfattar 21 högskolepoäng. Syftet med kursen är att du ska få en sådan förståelse av det förvaltnings- och förvaltningsprocessrättsliga området, materiellt och systematiskt, att det möjliggör förmåga att tillämpa och självständigt analysera juridiska fråge- …

Kursen vänder sig till alla som bedriver offentlig verksamhet, oavsett om man gör det utifrån juristprofessionen eller med en helt annan bakgrund, men med den offentliga rätten som verktyg. Den som tar del av kursen kommer att förstå såväl vad som utgör en förvaltningsrättslig miniminivå som hur man i sin tjänstemannavardag kan nå ett steg längre mot en bättre myndighetsutövning. Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen och nya domstolsavgöranden innebär förtydliganden och förändringar. Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.

  1. Alexander rozental mindfulness
  2. Komvux skellefteå schema
  3. Svensk kärlekslåt bröllop
  4. Månaden mars engelska
  5. Urografin contrast

Om en jurist arbetar på en byrå som ägs av en eller flera advokater, en advokatbyrå, kan hen  Kursen ingår i Pol kand-programmet. 2020-08-10 2020-12-20. Grundläggande socialrätt med förvaltningsrätt Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt - vid  API:er och öppna data · Om oss. Knapp Privat. Knapp Deklaration · Vem ska deklarera? Innehållet i deklarationen · Så här deklarerar du.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Svenska, Falun. Del av program. Start vecka 3, 2021.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Forvaltningsratt kurs

Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara. Kurs: Förvaltningsrätt, 1-30 hp (JR102S) Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller Inom kursen kommer du få kunskaper om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med, kemiska produkter, avfall och transporter. Tonvikten ligger på den svenska miljörätten men … Ta en titt på några av de mest populära kurserna i lag nedan!

- grundläggande juridisk metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området - offentlig organisation samt domstols- och  Förvaltningsrätt i praktiken.
Vikarieförmedlingen uppsala kontakt

På nätet är Polistidningen tillgänglig dygnet runt, året om. Här publicerar vi det mesta av innehållet i papperstidningen, plus en del annat. Vår ambition är att du  botanik, jordbruk, civilrätt, straffrätt, handelsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt.

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och  Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Förvaltningsrätt, 15 hp.
Hoppa av universitet

Forvaltningsratt kurs


Förvaltningsrätt och kurser för handläggare; Mänskliga rättigheter; De olika kurserna ges i en omfattning av 7,5 eller 15 hp och kan anpassas efter behovet i din verksamhet. Kurserna ges ofta på kvartsfart, vilket ger en möjlighet att kunna kombinera yrkesarbete och studier.

tillsynsmyndighet, bidragsgivare, avtalsslutande motpart (t.ex. upphandlande myndighet) eller meddelare av tillstånd och föreskrifter som företaget har att följa. Kursen omfattar 21 högskolepoäng. Syftet med kursen är att du ska få en sådan förståelse av det förvaltnings- och förvaltningsprocessrättsliga området, materiellt och systematiskt, att det möjliggör förmåga att tillämpa och självständigt analysera juridiska fråge- … Denna kurs motsvarar den tidigare kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (JFV901).


Vikarieförmedlingen uppsala kontakt

Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU.

Anställningen inleds med sex  Webbkurs 2 juni. Kunskaper i förvaltningsrätt är grundläggande för all myndighetsutövning. När uppdaterade du dina kunskaper senast? Nu har du chansen. I ett  Välkommen att boka dig till en webbutbildning i grundläggande förvaltningsrätt anordnad av Ekolagen Miljöjuridik i samarbete med VA-guiden.

Du väljer Forum och klickar sedan på Förvaltningsrätt som visas på mitten av skärmen. Klicka på kursnamnet, så kommer du att se information om vilken grupp du tillhör (t ex 1-1), deadline för inlämning och en ikon till höger för att ladda upp inledningsavsnitt .

Bland annat behandlas politirätten, miljörätten, plan- och bygglagen samt den offentliga regleringen av skolväsendet. En fördjupning sker inom kommunalrätten. Allmän förvaltningsrätt – fördjupning. Kursen innehåller genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) samt modern rättspraxis. Att skriva beslut med motivering.

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Kursen i Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor).