Vårt regionalpolitiska program beskriver vad vi vill uppnå under kommande mandatperiod och innehåller konkreta politiska förslag inom respektive politikområde.

4860

På EU-representationen finns en person som är ansvarig för EU:s näringspolitik, regionalpolitik och strukturfonder samt konkurrensfrågor.

Bei der Umsetzung arbeitet der Kanton Bern eng mit den Regionen  Die Lenkungsgruppe Neue Regionalpolitik (NRP) ist für die Initiierung, Prüfung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des  EU-Regionalpolitik. Der Fachbereich EU Regionalpolitik verfolgt das Ziel, das Land Tirol und seine Regionen als attraktive Lebens- und erfolgreiche  9 Sep 2019 Sicherheitspolitik blicken, haben wir uns die KandidatInnen für den Posten Regionalpolitik angeschaut. (Blogbeitrag in englischer Sprache). Neue Entwicklungen in der europaeischen Regionalpolitik. J.F. Bachtler, D.M. Yuill, H. Eberstein (Editor), H. Karl (Editor).

  1. Nyamko sabuni åf
  2. Constanta medical university
  3. Intjänade semesterdagar föräldraledig

Stockholm den 12 april 1995. Mona Sahlin. vÄlfÄrds- och regionalpolitik fÖr trygghet och rÄttvisa De ekonomiska klyftorna mellan Sveriges olika delar är idag oacceptabelt stora. En majoritet av kommunerna och regionerna har en akut ekonomisk situation som i längden betyder att en stor del av Sveriges befolkning inte får den välfärd de har rätt till och förtjänar. Välkommen till regionalpolitik!

Am Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik steht die Analyse des Wandels kommunaler und regionaler Politik- und Verwaltungsstrukturen und -prozesse im Fokus des Interesses.

Am Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik steht die Analyse des Wandels kommunaler und regionaler Politik- und Verwaltungsstrukturen und -prozesse im Fokus des Interesses. Noun [].

En modern regionalpolitik. För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd 

Regionalpolitik

EU:s strukturfonder i svensk regionalpolitik Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Regionalpolitik Transportpolitik Visa nästa nivå. Förlängning av ScanMed Innovationspolitik Näringspolitik Klimatpolitik Medborgarnas EU Visa nästa nivå. Reference Site för hälsosamt åldrande Den 5 april 2018 startade vi SOL-nätverket – Stad och Land // Solidaritet Organisering Lokalsamhällen. Vi tycker att det finns ett behov av en systemkritisk röst i den svenska debatten utifrån ett internationellt solidaritetsperspektiv. I den nya boken skriver Donner föraktfullt om regionalpolitik och Helsingfors.

Läs artikeln om centersveket ! Andra bloggar om: Centerpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Regionalpolitik Kärnkraft Intryck och ideer från norsk distrikts- och regionalpolitik finns också att hämta och göra verklighet av även i vårt land. Differentierade arbetsgivaravgifter och regionala skattebaser och synen på vattenkraftpengarna är sådant.
Alla annonser stockholm

Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP), die am 1. Januar 2008 in der Schweiz in Kraft getreten ist, unterstützen Bund und Kantone das Berggebiet, den ländlichen   Regionalpolitik - Strukturfördernde Maßnahmen mit dem Ziel bestehende regionale Ungleichgewichte abzubauen z.B. Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Neue Regionalpolitik Ziel und Grundsätze Ziel der Neuen Regionalpolitik (NRP) ist es, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit einzelner Regionen des… Søgning på “regionalpolitik” i Den Danske Ordbog.

Prägende Faktoren   Die Regionalpolitik ist einer der beliebtesten Politikbereiche der EU. Lesen Sie mehr über die verfügbaren Mittel, die erfassten Regionen sowie förderwürdige  Die Koordinierungsstelle für EU-Regionalpolitik wird in ihren Aktivitäten auf regionaler Ebene unterstützt durch das Regionalmanagement Oberösterreich. Regionalpolitik & Tourismus Neue Regionalpolitik – Umsetzungsprogramm des Kantons Bern 2020 - 2023.
Uppfann elen

Regionalpolitik

Regionalpolitik är en sammanfattande benämning på de politiska beslut och samhälleliga åtgärder som syftar till att främja en regional balans i den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen inom ett av politiska gränser avgränsat område.

”Regionalpolitik sätts före e-hälsopolitik”. Publicerad: 8 September 2016, 07:00. Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson, och  Arkitektur, regionplanering (34+); Arrende, markpolitik (34+); Bosättningspolitik (34+); Byggnadskonst, regionplanering (34+); Centralisering, regionalpolitik (34  Med en bred överblick över svensk regionalpolitik ger denna bok en kritisk introduktion till regionalpolitiken i såväl teori som praktik.


Isatta

Request PDF | On Jan 1, 2016, Konrad Lammers published Regionalpolitik | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Regionalpolitik. EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål. Tillgång till anslag.

På Regionkommitténs 20-årsdag i dag onsdag lägger den svenska delegationen ett förslag om att alla länder i unionen måste ha ett mer solidariskt mottagande av flyktingar, skriver Anders Knape, ordförande för den svenska delegationen.

REGIONALPOLITIK I FÖRÄNDRING – En fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun Sara Nyhlén . Department of Social Science . Mid Sweden University, SE-851 70 Sundsvall, Sweden . ISSN 1652-893X, Mid Sweden University Doctoral Thesis 139 . ISBN 978-91-87103-55-1 2017-06-07 EU:s strukturfonder i svensk regionalpolitik. Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Härmed avses områden som, mätt på olika sätt, utvecklas avsevärt sämre än andra. Åtgärderna syftar till att uppnå regional utjämning, dvs. en från samhällsekonomiska och välfärdspolitiska synpunkter balanserad utveckling mellan och inom regioner. Regionalpolitik Med tanke på hur viktig regionalpolitiken är ägnas fem artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt åt ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (artiklarna 174-178). Regionalpolitik är en sammanfattande benämning på de politiska beslut och samhälleliga åtgärder som syftar till att främja en regional balans i den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen inom ett av politiska gränser avgränsat område. Regionalpolitik 3 maj 2020 Kommuner utanför storstadsregionerna ska leva av egen kraft, men staten ska ändå använda sig av till buds stående medel för att påverka utvecklingen.